Terugblik raadsvergadering 21 september - korte agenda, lange vergadering

U kent het vast wel: hoe minder er te bespreken is, hoe meer woorden iedereen nodig heeft. Dat was ook het geval in de afgelopen raad. Er stonden maar 8 onderwerpen op de agenda, maar de meeste raadsleden buitelden over elkaar heen in het met elkaar eens zijn. Gevolg was dat de vergadering alsnog ruim 3½ uur nodig hadden voordat de vergadering gesloten kon worden.

We begonnen de vergadering met onze verbazing over een gemeenteregel. Een houtbedrijf mocht van de gemeente niet langer dan 3 (!) minuten per dag een kettingzaag gebruiken. We dachten dat het een vertraagde 1 april grap betrof, maar het bleek een serieuze regel om geluidsoverlast voor de buurt te voorkomen. De burgemeester heeft ons verzekerd dat het geen vrije keuze van de gemeente was, en we liefst dit soort normen voorkomen, maar dat het hier niet anders kon. Dat stemt ons dan weer gerust.
Op twee punten waren we het duidelijk eens met in het bijzonder het CDA: laten we de beoordeling van veilige uitzetlanden vooral over aan de rijksoverheid, en laten we stoppen met overbodige regelgeving zoals een kapvergunning. Dat laatste gaat voor diverse andere partijen wat ver. In ieder geval gaat er nu geen lijst met waardevolle bomen worden opgesteld: vooralsnog blijft de kapvergunning zoals het nu is.
Samen met ChristenUnie, CDA en PvdA steunen we een meer integrale aanpak van de eenzaamheid in onze gemeente. Het college komt er op terug. Ook steunen we een motie van vele partijen om jongeren meer bij te politiek te gaan betrekken. We delen met diverse partijen de zorgen over de FUMO, de regionale milieudienst. We hebben het college opgeroepen scherper te sturen op wat de FUMO voor ons doet en hoeveel dat kost.
Aan het eind van de vergadering stonden we stil bij het dekkingsplan voor de brandweer. Het schrappen van de tweede brandweerauto in Burgum vinden we een ingewikkeld punt. Kan de brandweer ook zonder die auto snel genoeg overal komen, of is het een zuivere bezuinigingsmaatregel? Ook andere partijen hebben die vraag. We hebben gevraagd of de tweede auto dan gewoon als reserve in Burgum kan blijven staan, en of we het komende jaar kritisch kunnen volgen hoe de aanrijtijden zijn. De burgemeester heeft verzekerd dat we de ontwikkeling scherp volgen. Er was geen steun voor ons voorstel over het in Burgum laten staan van de auto. We blijven alert.