Terugblik gemeenteraad 15 juni - mest gestopt

Aan het begin van de vergadering van 15 juni was uitgebreid aandacht voor de plannen van Engie om een mestvergister te bouwen bij de energiecentrale. Daar is in de weken ervoor al veel over gezegd en geschreven, zo ook ons VVD standpunt dat we tegen een vergister van deze omvang op deze plek zijn, met name omdat het leidt tot niet-duurzaam gesleep met mest. Vrijwel alle andere fracties denken er net zo over. Aan het eind van de bespreking kreeg het college het duidelijke verzoek van vrijwel de hele raad om geen verdere medewerking te verlenen aan de plannen van Engie. De kans is groot dat Engie hierdoor haar plan stopt.

We mochten onze mening geven over de rekening en begroting van de werkmaatschappij waarin Tytserksteradiel ambtelijk samenwerkt met Achtkarspelen. Die werkmaatschappij is in 2015 gestart met het doel om kosten te besparen. Tot nu kost het alleen nog maar méér geld. Voor een opstartfase is dat nog wel verklaarbaar, maar we zullen zeer kritisch de ontwikkeling in de komende jaren volgen. Op enig moment moet het duidelijk goedkoper gaan worden.
Op verzoek van de gemeenteraad was een onderzoek verricht naar het gebruik van alcohol en drugs bij de jeugd in Tytserksteradiel. Dat onderzoek zal in september verder worden besproken. Bij het stellen van de eerste vragen over het onderzoek ontstond al wel een interessante discussie. Moet je de regels streng handhaven, met als gevolg dat jongeren zich steeds verder buiten toezicht gaan bevinden als ze alsnog drank en drugs willen, of is meer te zeggen voor een gedoogbeleid? Dat belooft een interessante discussie te worden in september.
Toeval of niet, op de agenda stond ook het vernieuwde evenementenbeleid. Wij zijn blij met de ruimte die er is en blijft, we moeten wel oppassen dat het ook feesten kunnen blijven zonder 'gezeur' over regels. Het vernieuwde beleid bevat nu een duidelijk houvast om objectief te kunnen oordelen daar waar overlast ervaren zou worden.
Ons nieuwe raadslid Thorwald kon eindelijk zijn eerste toespraak houden naar aanleiding van het rapport "toekomst van de school in Ryptsjerk". We ondersteunen het verdere onderzoek. Thorwald heeft benadrukt dat hij zich vertegenwoordiger voelt voor alle inwoners van de gemeente en graag zijn bijdrage levert in de gesprekken en discussies.