Terugblik raadsvergadering 18 mei - succes voor snelvaren

Er stonden veel punten op de agenda van de raadsvergadering, zo veel zelfs dat we eerder begonnen. Een mooie start voor Thorwald, die gelijk aan het begin als nieuw raadslid voor de VVD is geïnstalleerd. Alsof speciaal voor hem een extra lange vergadering is gepland... Buiten de raadsvergadering, en ook binnen door een inspreker, werd aandacht gevraagd voor de mogelijke biomassa-centrale nabij de elektriciteitscentrale in Noordbergum. Het onderwerp is door de grote belangstelling doorgeschoven naar een volgende vergadering en er is ook een speciale hoorzitting en excursie voor georganiseerd. We hebben voor dit moment aandachtig geluisterd en zullen na de latere excursie, hoorzitting en een volgende vergadering tot een passende afweging komen.

Aan het begin van de vergadering hebben we aandacht gevraagd voor de vergunningverlening kleine evenementen. In de media is het beeld gecreëerd dat die door een onevenredig woud aan regels moeten worstelen voordat ze eindelijk toestemming kunnen krijgen. De burgemeester herkent dat beeld niet. Sterker, we hanteren al een eenvoudige aanvraag voor kleine evenementen. Dat stemt ons gerust, al zullen we het in de gaten houden.

Minder geruststellend was de beantwoording op onze vragen kindopvang. We zijn nog steeds op zoek naar een eerlijke kans voor kleine bedrijven, maar onze vragen zijn nog altijd niet volledig beantwoord. Bovendien blijken de notulen van een strategisch overleg onderwijs/jeugd 'niet openbaar'. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. In ieder geval is het onderwerp doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Veel onderwerpen op de agenda werden daarna zonder al te veel discussie afgehandeld. Dat wil niet zeggen dat we als VVD gerust zijn. Er zitten nog veel financiële aandachtspunten in, maar de meerderheid van de raad geeft het college alle ruimte om het beleid gewoon voort te zetten.

Voor ons als VVD was het snelvaren op de Burgumermar een belangrijk onderwerp. In 2016 hebben we het onderwerp op de agenda gezet. Dat heeft geleid tot veel gesprekken en een inmiddels positief advies van het college. Samen met ons zijn ook het CDA, de meeste leden FNP en de helft van de PvdA positief over het snelvaren, met de nodige aandachtspunten voor de uitwerking. Andere raadsleden zijn helaas tegen, vooral omdat ze de Burgumermar daarvoor niet geschikt vinden. Ze komen echter niet met een bruikbaar alternatief, zodat we moeten constateren dat hun 'warme hart' voor het snelvaren en de recreatie vooral op papier is. Na stemming blijkt dat twee maal zoveel raadsleden voor is: 14 voor en 7 tegen. Een mooi resultaat! Helaas is er geen steun voor ons nadere voorstel om het snelvaren tot zonsondergang toe te staan. Na afloop van de proefperiode van twee jaar zullen we daar zeker nadere aandacht voor vragen. Het is nu aan de provincie om het snelvaren verder uit te werken en echt mogelijk te gaan maken.

Het volgende onderwerp deed bij ons de tenen krommen. Sinds 2008 is het burgerinitiatief Aldsjerk Foarút bezig om een mooi plan te maken, in nauw overleg met alle betrokkenen. Nu vlak voor de finish kan het niet worden afgerond omdat de provincie Fryslân verdergaande eisen stelt. Omdat eind mei nog overleg gepland staat, kunnen we helaas niet anders dan besluitvorming uitstellen. Heel spijtig voor dit burgerinitiatief. Dat zouden we een andere keer graag anders zien.