Terugblik raad 20 april - wisseling van de wacht

Het was voor de VVD toch wel een feestje met de benoeming van Thorwald van der Tooren. Thorwald is ons nieuwe raadslid en hij neemt de raadszetel over van Lidewij, ons vertrekkende raadslid. Naast de benoeming en het afscheid hadden we te maken met veel agendapunten, die overigens na de pauze in hoog tempo werden afgerond.

De discussie over inkoop duurzame energie was op zich duidelijk. We zullen, tegen iets hogere kosten dan voorheen, ook energie gaan gebruiken van bijvoorbeeld het zonnepark Garyp en biomassa Omrin. De vraag is nu of we bereid zouden zijn nog meer te gaan betalen voor een groter deel lokale energie. Veel partijen vinden verdere verduurzaming belangrijk, zeker ook met steun voor lokale initiatieven. Net als de meeste andere partijen wil de VVD daar niet nog méér geld aan uitgeven: we hebben genoeg andere prioriteiten in onze gemeente.
Een paar op zich kleine punten pakten wel 'bijzonder' uit. Ons collega raadslid van GroenLinks vroeg weer aandacht voor de rubberkorrels op kunstgrasvelden. Dat gaf ons de gelegenheid om te herhalen dat we gewone grasvelden hoe dan ook veel beter vinden, al was het omdat we dan geld aan andere prioriteiten kunnen uitgeven. Bijzonder was dat de FNP ineens op het onderwep overlast houtrook inging. Vanuit de VVD hebben we daar een vorige vergadering al vragen over gesteld, we wachten op landelijke richtlijnen. Dat was de FNP kennelijk vergeten. En een ondernemer uit Earnewâld is al een jaar bezig om een parkeermaatregel voor elkaar te krijgen. Nu het bij de raad ligt, blijkt het binnen een paar dagen 'ineens' geregeld te zijn. Kennelijk worden we als raad "serieus genomen", maar dit zien we toch liever anders....
Vanwege de tijd - het waren veel agendapunten - hebben we maar kort stil gestaan bij de begroting 2018 voor het openbaar onderwijs en die van de FUMO. Als raad moeten we daar wat vinden, maar onze invloed is heel beperkt. Beide begrotingen zijn negatief, met veel grote uitgaven. Zeker bij de FUMO maken we ons daar ernstig zorgen over. Iets om de komende periode beter op proberen te sturen.

Met mooie woorden en na afloop een borrel hebben we afscheid genomen van Lidewij. Ze heeft 7 jaar voor de VVD in de raad gezeten en gaat als advocaat gezondheidszorg aan het werk in Nijmegen: tige tank en het ga je goed.