Hoorzitting snelvaren – vrijheid door overleg

Op dinsdag 18 april hield de gemeenteraad een hoorzitting over snelvaren op het Burgumermar. Aanleiding was een verzoek van enkele initiatiefnemers vorig jaar om met “boat funsports” weer levendigheid en vooral jeugd in de regio te binden. Op basis van de hoorzitting zal de gemeenteraad in mei een standpunt innemen en dat als advies aan de provincie Fryslân sturen. Uiteindelijk zal de provincie een besluit nemen.

Na een energieke en goed voorbereide inleiding van de initiatiefnemers kregen in totaal 13 voor- en tegenstanders het woord. Alle mogelijke argumenten kwamen langs, van rust en natuur tot en met horeca en behoud van jeugd. Grofweg was de helft van de insprekers voorstander. Zij vragen vooral aandacht voor de doodsheid van het meer en omgeving nu, het ontbreken van een snelvaargebied in noord Friesland en het bieden van diversiteit in de recreatie, met name voor jongeren. De andere helft was tegenstander. Zij wijzen vooral op de betekenis die juist deze regio heeft voor recreanten die rust en natuur zoeken, en op de sterk verbeterende ecologische situatie in en rond het meer. Ook brengen ze de vele bijna-ongelukken uit het verleden in herinnering.


Hoe moet je op deze verscheidenheid aan meningen nu een oordeel over ‘draagvlak’ baseren? Welk draagvlak ook de prioriteit krijgt, en grote groep moet worden teleurgesteld. En stel je dan de mensen teleur die nu iets hebben maar dat mogelijk kwijtraken, of de mensen die nu niets hebben en graag een beetje ruimte willen? Zoals één van de insprekers op hilarische wijze aantoonde is geen zinnig woord te zeggen over de omvang van beide groepen. Bewuste inspreker had speciaal voor dit onderwerp – op papier - een vereniging met 62 leden opgericht die allemaal voor zijn … zo makkelijk blijkt draagvlak te manipuleren.


Dat betekent dat we als gemeenteraad op ons eigen oordeel, en onze eigen kernwaarden moeten varen. 

Nu staat de VVD voor eigen keuze vrijheid, zo lang je daar anderen niet mee hindert. Het is duidelijk: mensen die gaan snelvaren hinderen de mensen die rust zoeken. Veel voorstanders geven wel aan dat ze graag in overleg gaan met de omgeving, op zoek naar samen delen. Omgekeerd verhinderen de tegenstanders dat een groep mensen zich hier kan vermaken, en dwingen hen hun plezier ergens anders te zoeken. Ook onder de tegenstanders zijn mensen die open staan voor de dialoog, en mee willen denken over waar en hoe dan wel. Dat lijkt ons een hele goede basis. Aan ons als overheid is het dan de ruimte te creëren, aan de gebruikers van de ruimte zelf is het om er met elkaar uit te komen. En komen ze er samen niet uit, dan kunnen we heel gericht nieuwe afspraken maken.


En inderdaad: als de rust eenmaal weg is, komt die niet meer terug, zoals één van de tegenstanders aangaf. Dat klopt. Maar het omgekeerde is ook al gebeurd: als de levendigheid weg is, komt die niet meer terug. En wij zien de levendigheid liefst op heel veel verschillende terreinen, zeker als die uit de (jonge) samenleving zelf komt. Ons standpunt in mei moge duidelijk zijn.