Terugblik op de raad 26 januari - minderheidsgeluid VVD

De vergadering begon met veel actuele vragen, waaronder enkele van de VVD over infrastructuur en over de voortgang waterrecreatie Burgummer Mar. Deze werden snel en naar tevredenheid beantwoord. Een emotioneel punt bleek te zijn de evaluatie Symen Halbeswei. Veel partijen in de raad zien graag een betere, structurele oplossing. Daar zou echter een bedrag tot maximaal een miljoen euro voor vrijgemaakt moeten worden. Bovendien zou zo'n uitgave goed onderbouwd moeten worden: waarom die plek wel en andere plekken in de gemeente bijvoorbeeld niet. De meeste partijen voelen toch niet voor een grote investering en een onderzoek. De conclusie is dat het college tegen de zomer met een - bescheiden - nadere uitwerking van de mogelijkheden komt.

Een bijzonder agendapunt was het advies van het college om niet te werken aan een proef regelarme bijstand. Zoals wij het ervaren: voor elke regel die in de proef wordt afgeschaft komen minimaal twee voorwaarden in de plaats. Dat is ook het beeld van alle andere partijen, dus terecht dat we daar geen initiatief in nemen.

 

Het ging verder met het voorstel van het college hoe verder te gaan met het bestemmingsplan Burgum in relatie tot de discussie over het monumentenbeleid. Het monumentenbeleid roept nogal wat discussie op over de regel- en bemoeizucht van de gemeente. Dat dreigt de voortgang van het bestemmingsplan Burgum te vertragen. Daarom het voorstel om het uit elkaar te trekken, het bestemmingsplan vast te stellen met een specifieke afspraak voor de monumenten in Burgum, en later de discussie over het monumentenbeleid rustig te voeren. Als raad zijn we blij met het uit elkaar trekken en wachten af op welke wijze het college de discussie over het monumentenbeleid organiseert.

 

Als VVD hebben we moeite met de kosten die worden gemaakt voor vergunningverlening, als enige van de partijen in de raad. We ontkomen niet aan het vaststellen van regels over de kwaliteit van vergunningverlening, dat is een wettelijke plicht. We hebben er wel moeite mee dat bijna € 35.000 nodig is om alleen te onderzoeken welke kwaliteit onze medewerkers nu hebben. Daarmee hebben we nog niet eens geïnvesteerd in de kwaliteit zelf. We zijn bang dat de kosten daarvan later dit jaar alsnog op ons af komen, in een veelvoud van de onderzoekskosten nu. Helaas is er geen ruimte voor discussie over nut en noodzaak hiervan, we zullen gewoon de beurs moeten trekken.

 

Ook hebben we moeite met de oproep die ons college aan het ministerie heeft gedaan om extra vluchtelingen uit Griekenland op te vangen. We zijn het allemaal met elkaar eens dat de situatie in Griekenland nu erbarmelijk is. Hoe graag we dat allemaal ook op willen lossen, dat doen we als het aan ons ligt niet door een extra vliegtuig te sturen en zomaar wat mensen deze kant op te halen. Helaas staan we daarin alleen, en is de brief al gestuurd. Neemt niet weg dat dat wij het een loze brief vinden, mooi voor de bühne maar zonder enige praktische betekenis omdat we, al zouden we het willen, niet eens zomaar mensen kunnen ophalen. Zie ook de bijlage met hetgeen hierover door de VVD in Provinciale Staten is uitgesproken.

 

Aan het eind van de vergadering konden we voor het eerst in jaren openlijk over het dossier MegaHome praten. Als VVD waren we van begin af aan kritisch op het dossier, en ook niet blij met de geheime gesprekken erover (achterkamertjes). Helaas kon dat laatste niet anders omdat inmiddels een rechtszaak liep, en je dan niet zomaar alles kan en mag zeggen. Het onderzoek dat inmiddels is uitgevoerd bevestigt wat we eerder hebben proberen aan te kaarten, namelijk dat we als gemeente jarenlang 'amateuristisch' en 'knullig' hebben gewerkt. Het rapport spreekt over 'naïef', maar dat vinden we een understatement. Hoe lang we er ook met elkaar over door blijven praten, het blijft zuur dat we achteraf gelijk hebben, en dat nu pas wordt bijgestuurd. Het is en blijft geld van onze inwoners dat nu zomaar weg is.