Terugblik op de raad 15 december: appels en peren

Na wat hilariteit rondom een technische storing met de microfoons en camera’s werd de vergadering al snel serieus. Als VVD hebben we het afgelopen jaar veelvuldig gevraagd naar duidelijkheid over hoe de gemeente omgaat met de kinderopvang. De nu uiteindelijk schriftelijke reactie van het college vinden we ondermaats. Zie als bijlage ook onze uitgeschreven reactie hierop. Het roept meer vragen op dan dat het beantwoordt, en maakt duidelijk dat het nog altijd een dubieuze constructie is waarbij één partij bevoordeeld wordt. Daar waar alle ondernemers een gelijke kans horen te hebben, geniet Kinderwoud een duidelijk voordeel omdat zij naast kinderopvang ook peuterspeelzaalwerk van de gemeente mogen doen. Zoals de wethouder suggereert: dat is een appel, ondernemers met alleen kinderopvang zijn peren. Die kan je niet met elkaar vergelijken. Dat snappen we, we snappen alleen niet dat als peren appels willen worden, ze daar voorlopig nog niet de gelegenheid toe krijgen. Pas in de loop van 2017 zal met Kinderwoud gesproken worden over het mogelijk afbouwen van hun voordeel… Dan maar afwachten of die gesprekken ook echt leiden tot verandering. Jammer dat andere fracties in de raad vooral ruimte blijven geven aan het subsidiëren van commerciële activiteiten. Zie ook het artikel hierover in de Actief (http://www.actiefonline.nl/politiek/tytsjerksteradiel/kinderopvang-leidt-tot-verwijten-in-raad-tytsjerksteradiel). Wordt vervolgd.

Het gesprek werd vervolgd met een discussie over ‘nieuwe democratie’. Hoe kunnen we beter ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving? Er lag een voorstel om daar spelregels over op te stellen. Net als de meeste andere fracties voelt ook de VVD daar niet voor. Het gaat niet om spelregels. Het gaat om het leggen van contact, het praten met de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Daar moeten we als raadsleden onze tijd in stoppen, meer dan elkaar bezig te houden met het maken van een technocratisch afwegingsinstrument. Als raadsleden zijn we juist gekozen om initiatieven te bespreken en af te wegen. Als we daar regels over gaan opstellen, halen we onze eigen functie onderuit. Afgesproken is dat we in april met elkaar inspiratie zoeken: hoe kunnen we in ons werk als raadsleden aansluiting houden bij de – digitale in individuele – samenleving.

Tegen het einde van de vergadering kwam een voorstel over het corrigeren van de kosten van samenwerking met Achtkarspelen. In eerste instantie was dat een wat verwarrend voorstel. Onduidelijk was welk effect dat op onze begroting zou hebben. Vooraf hadden we daar al nadere informatie over gevraagd, en blijkt alles binnen de begroting te passen. Dit als voorbeeld hoe wij scherp de vinger aan de pols houden en op verschillende manieren ‘controleren’ of binnen onze gemeente wel de juiste keuzes worden gemaakt. We zullen dat in 2017 onverminderd blijven doen. Vanaf deze plek wensen we u alvast een voorspoedige start van het nieuwe jaar toe.