Terugblik op de raad 17 november: monumentaal gesprek

De vergadering van 17 november was druk bezocht. Ruim 20 inwoners hebben zorgen over het nieuwe bestemmingsplan voor Burgum dat in februari zal worden vastgesteld. De bedoeling is dat in dat bestemmingsplan regels komen over monumenten in onze gemeente. Die regels schrijven voor wat bewoners van monumenten wel en vooral ook niet mogen. De moeite die bewoners hiermee hebben is dat hierover geen overleg heeft plaatsgevonden, dat de regels betuttelend zijn juist in een tijd van terugtredende overheid en dat er geen enkele vorm van subsidie of hulp tegenover staat. Veel bewoners hebben hun huis uit zichzelf al goed onderhouden. Als dat voortaan alleen met vergunning mag, worden bewoners geconfronteerd met kosten, moeite en frustratie die uiteindelijk averechts kunnen gaan werken.

Als VVD waren we eerder al tegen dit eenrichtingsverkeer en te grote regelzucht vanuit de gemeente. Helaas vond tot nu toe de meerderheid in de raad het met regels beschermen van monumenten belangrijker dan vertrouwen op de rol betrokkenheid van de bewoners zelf. We zijn benieuwd of daar nu verandering in komt, en we in februari alsnog een bestemmingsplan kunnen vaststellen ZONDER monumentenparagraaf. Aan ons zal het niet liggen!


In de vergadering kwam ook het onderhoud van onze wegen aan bod. Eerder had de raad gevraagd of we beheer langjarig aan marktpartijen over zouden kunnen laten. Het college heeft dat onderzocht en komt tot de conclusie dat de gemeente het beter zelf kan blijven doen. Het argument is we daarmee mensen en kennis in huis houden om snel en flexibel te kunnen reageren op wensen van bewoners. We kunnen ons dat goed voorstellen, alleen hebben we pas geleden juist wat voorbeelden gezien van slecht onderhoud.... De conclusie is dat we als gemeente de regie houden op het onderhoud, al zullen we kritisch blijven volgen hoe dat gaat.


De vergadering sloot af met het vertrek van collega raadslid Van der Meulen van de PvdA. Hij maakt plaats voor mevrouw Van der Werf. We danken dhr. Van der Meulen voor de samenwerking in de afgelopen jaren, en wensen zowel hem en zijn opvolger succes in de komende jaren.