Pluim van MKB

Tytjerksteradiel is door MKB-Nederland verkozen tot meest MKB-vriendelijke gemeente van Friesland. Goed nieuws, dat nog beter kan worden als we ook landelijk hoog weten te scoren. Ondanks dat blijft de gemeente terecht werken aan verbetering. Zoals dat hoort, samen met de ondernemers zelf.

Beter dan goed

Zo kwamen op woensdagavond 26 november alle betrokken bij elkaar op een thema avond over 'regeldruk'. Verschillende ondernemers, politici en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek over wat beter kan. Makkelijk is dat niet, want veel gaat al goed. Toch zijn tijdens de avond veel ideeën met elkaar gewisseld waar de gemeente mee verder kan. De rode draad is het verbeteren van het persoonlijk contact: een liefst vast aanspreekpunt voor elk bedrijf, zodat er binnen de gemeente iemand is die snapt wat bij een bedrijf speelt en nodig is. Als dat lukt, kan de dienstverlening beter worden dan goed. Die ambitie heeft de burgemeester ook uitgesproken bij het in ontvangst nemen van de MKB prijs.

Ronde tafels

Hoewel de opkomst met ruim 25 mensen niet heel erg groot was, kon de avond een succes worden genoemd. Ondernemers hebben duidelijk kunnen maken wat hen bezig houdt en de gemeente heeft een beeld gekregen van 'passende dienstverlening'. Bij de afsluiting van de avond sprak de gemeente uit wel vaker dit soort thema avonden te willen organiseren voor het MKB, over uiteenlopende thema's. Heel concreet gaat de gemeente aan de slag met een ronde tafel gesprek voor zorgondernemers, omdat zij met specifieke vraagstukken worden geconfronteerd rondom de herstructurering van de zorg.

Politieke steun

De aanwezige raadsleden (ook namens de VVD) hebben tijdens de avond een goed beeld kunnen krijgen van de relatie tussen de gemeente en het MKB. Het was ook op verzoek van de gemeenteraad (voorjaar 2016) dat de gemeente het contact heeft gezocht. Goed te horen dat het een vervolg krijgt. Binnenkort verwachten we in de gemeenteraad meer informatie te krijgen, en een voorstel voor verdere verbetering van het ondernemersklimaat voor het MKB. Vanzelfsprekend zullen we dat vanuit de VVD maximaal stimuleren. Heeft u op voorhand ideeën? Neem gerust contact op met één van de fractieleden.