Contact

VVD Tytsjerksteradiel - Fractie

Fractievoorzitter: Lolkje Efdé-Kleefstra 058-2562462 / LEfde@t-diel-info.nl

Bestuursleden VVD Tytsjerksteradiel:
Johannes Bosgra 06-23123250 / j.bosgra@bosgraonderzoek.nl
Jelle Hiemstra 058-2894396 / hiemstrawijbenga@gmail.com


Contactgegevens van de fractie vindt u hier.

VVD De Fryske Wâlden - Secretariaat
VVD Tytsjerksteradiel is onderdeel van VVD De Fryske Wâlden
VVD De Fryske Wâlden
T.a.v. de secretaris
Uterwei 20
9284 XL Augustinusga

Bank: NL08ABNA0537627863 t.n.v. VVD De Fryske Walden

Te gast bij de fractie
Heeft u een brandende vraag aan de fractie of wilt u uw visie samen met de fractie bespreken? Dat kan! Regelmatig ontvangt de VVD fractie belangengroepen of individuele burgers tijdens een fractievergadering. Wilt u ook een keer onze gast zijn? Neem dan contact op met fractievoorzitter Lolkje Efdé-Kleefstra 058-2562462 / LEfde@t-diel-info.nl