• Dineke Wagenaar lijsttrekker VVD Tytsjerksteradiel

  Dineke Wagenaar (26) is door de leden van VVD Tytsjerksteradiel gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dineke Wagenaar is een nieuw gezicht binnen de gemeentepolitiek van Tytsjerksteradiel. Na haar studie bestuurskunde in Twente keerde zij terug naar haar geboortegrond in de Wâlden, waar zij werkt als coördinator in de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten. Ze wil haar maatschappelijke betrokkenheid en liberale gedachtegoed graag inzetten binnen de Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Dineke woont in Noardburgum. Lees verder

 • VVD De Fryske Wâlden opgericht

  De VVD-afdelingen van Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland gaan voortaan samen in het lokaal netwerk VVD De Fryske Wâlden. De leden van de drie afdelingen hebben hier unaniem mee ingestemd tijdens een oprichtingsvergadering op 16 november in Drachten. VVD De Fryske Wâlden sluit hiermee aan bij de landelijke structuurwijziging om met meer openheid en toegankelijkheid een verzamelplaats te worden voor alle liberaal denkenden in de drie gemeenten. Lees verder

 • Terugblik raadsvergadering 21 september - korte agenda, lange vergadering

  24 september − U kent het vast wel: hoe minder er te bespreken is, hoe meer woorden iedereen nodig heeft. Dat was ook het geval in de afgelopen raad. Er stonden maar 8 onderwerpen op de agenda, maar de meeste raadsleden buitelden over elkaar heen in het met elkaar eens zijn. Gevolg was dat de vergadering alsnog ruim 3½ uur nodig hadden voordat de vergadering gesloten kon worden. Lees verder

 • Terugblik raadsvergadering 13 juli 2017 - niet bang zijn

  15 juli − Aan het begin van de vergadering kwam het dilemma rondom het burgerinitiatief Aldtjerk Foarút aan de orde, in vervolg op besprekingen in eerdere raadsvergaderingen dit jaar. Ook tijdens de vergadering bleek een deel van de raad angstig om echt ruimte te geven aan de bewoners. Iedereen is het eens met het totale plan voor recreatiewoningen en een meer. Als overheden, gemeente en provincie, willen we graag de garantie krijgen dat het hele plan zal worden uitgevoerd. Dat kunnen de initiatiefnemers op korte termijn niet geven, daar is meer tijd en manoeuvreerruimte voor nodig. Letterlijk hebben de initiatiefnemers ons ook die ruimte gevraagd, in de vorm van een fasering waarbij eerst een klein stukje plas en een aantal woningen mag komen. Een meerderheid van VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en GrienLinks heeft die ruimte nu gegeven. Het is goed dat we op deze manier de ruimte aan een waardevol burgerinitiatief kunnen geven, al had dat wat de VVD betreft aanmerkelijk sneller en met grotere volwassenheid gekund. Lees verder

 • Door de plannen van Engie ontstaat er juist een mestprobleem in het noorden

  25 juni − In het Friesch Dagblad legt raadslid Nynke Koopmans uit waarom de VVD tegen de biovergister in Noardburgum heeft gestemd. Lees verder

 • Terugblik gemeenteraad 15 juni - mest gestopt

  19 juni − Aan het begin van de vergadering van 15 juni was uitgebreid aandacht voor de plannen van Engie om een mestvergister te bouwen bij de energiecentrale. Daar is in de weken ervoor al veel over gezegd en geschreven, zo ook ons VVD standpunt dat we tegen een vergister van deze omvang op deze plek zijn, met name omdat het leidt tot niet-duurzaam gesleep met mest. Vrijwel alle andere fracties denken er net zo over. Aan het eind van de bespreking kreeg het college het duidelijke verzoek van vrijwel de hele raad om geen verdere medewerking te verlenen aan de plannen van Engie. De kans is groot dat Engie hierdoor haar plan stopt. Lees verder

 • Terugblik raadsvergadering 18 mei - succes voor snelvaren

  21 mei − Er stonden veel punten op de agenda van de raadsvergadering, zo veel zelfs dat we eerder begonnen. Een mooie start voor Thorwald, die gelijk aan het begin als nieuw raadslid voor de VVD is geïnstalleerd. Alsof speciaal voor hem een extra lange vergadering is gepland... Buiten de raadsvergadering, en ook binnen door een inspreker, werd aandacht gevraagd voor de mogelijke biomassa-centrale nabij de elektriciteitscentrale in Noordbergum. Het onderwerp is door de grote belangstelling doorgeschoven naar een volgende vergadering en er is ook een speciale hoorzitting en excursie voor georganiseerd. We hebben voor dit moment aandachtig geluisterd en zullen na de latere excursie, hoorzitting en een volgende vergadering tot een passende afweging komen. Lees verder

 • Thorwald van der Tooren geïnstalleerd als raadslid

  21 mei − In de raadsvergadering van 18 mei is Thorwald van der Tooren geïnstalleerd als nieuw raadslid van de VVD fractie. Hij heeft de gelofte afgelegd ten overstaan van de voorzitter, burgemeester Jeroen Gebben, en zijn nieuwe raadscollega’s. Thorwald van der Tooren neemt de plaats in van Lidewij Bergsma. Zij heeft de raad verlaten om advocaat gezondheidsrecht te worden in Nijmegen. Lees verder

 • Terugblik raad 20 april - wisseling van de wacht

  23 april − Het was voor de VVD toch wel een feestje met de benoeming van Thorwald van der Tooren. Thorwald is ons nieuwe raadslid en hij neemt de raadszetel over van Lidewij, ons vertrekkende raadslid. Naast de benoeming en het afscheid hadden we te maken met veel agendapunten, die overigens na de pauze in hoog tempo werden afgerond. Lees verder

 • Hoorzitting snelvaren – vrijheid door overleg

  19 april − Op dinsdag 18 april hield de gemeenteraad een hoorzitting over snelvaren op het Burgumermar. Aanleiding was een verzoek van enkele initiatiefnemers vorig jaar om met “boat funsports” weer levendigheid en vooral jeugd in de regio te binden. Op basis van de hoorzitting zal de gemeenteraad in mei een standpunt innemen en dat als advies aan de provincie Fryslân sturen. Uiteindelijk zal de provincie een besluit nemen. Lees verder

 • Terugblik op de raad 16 maart - het venijn zit in de staart

  18 maart − De raadsvergadering van 16 maart was druk bezocht. Voor velen was het de afronding van een training 'politiek actief'. Mogelijk komen we hen na de volgende verkiezing tegen in de raad. Er waren ook veel mensen voor het bestemmingsplan Noardburgum. Namens hen deed een inspreker het verzoek om niet in te stemmen met een bouwmogelijkheid op een stuk land. Twee jaar geleden had de raad juist om die bouwmogelijkheid gevraagd, in de wetenschap dat het uitzicht van de vijf omwonenden daardoor zou afnemen. Er is nu niets veranderd, dus is het bestemmingsplan inclusief bouwmogelijkheid vastgesteld. Lees verder

 • Drukbezochte VVD verkiezingsavond in Drachten

  28 februari − Op de drukbezochte noordelijke verkiezingsavond die de VVD de Fryske Wâlden op maandag 27 februari in het Fries Congrescentrum in Drachten mede had georganiseerd blikten de Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Arno Rutte terug op de behaalde resultaten en gaven hun visie op o.a. de toekomst van de zorg, pensioenen en belastingen. Leden en belangstellenden stelden scherpe vragen aan de Kamerleden waardoor er een levendig inhoudelijk debat ontstond. “Na enkele jaren van recessie ziet de economie er nu, mede dankzij de VVD, weer beter uit en is er daardoor nu ook ruimte om ontstane scheefgroei te repareren, de (verpleeghuis-)zorg een duidelijke stimulans te geven en het defensiebudget te repareren” aldus beide Kamerleden. Opvallend was het grote aantal niet VVD leden die deze avond ook bezochten. In de pauzes en na afloop was er voldoende ruimte om de beide Kamerleden individueel te bevragen en met hen in discussie te gaan. Lees verder

 • Noordelijke verkiezingsavond in Fries Congrescentrum Drachten

  22 februari − Maandag 27 februari om 19:30 uur wordt er een debatavond georganiseerd in het Fries Congrescentrum te Drachten, iedereen is welkom, lid of geen lid. Lees verder

 • Terublik op de raad 16 februari: Over papier en werkelijkheid

  20 februari − ​Tijdens de laatste raadsvergadering ​onder voorzitterschap van mevrouw Mansveld - dank voor haar voortreffelijke waarneming - zagen we meerdere keren de kloof tussen papier en werkelijkheid. Punten waarop niet belangrijk lijkt hoe het in werkelijkheid is, als het maar goed op papier staat. Bij het eerste, en helaas ook het laatste, punt bleven we als VVD alleen staan in onze verwondering. Kennelijk hechten alle andere partijen meer belang aan papier. Lees verder

 • VVD-raadslid Lidewij Bergsma neemt afscheid

  15 februari − Lidewij Bergsma neemt afscheid als VVD-raadslid van Tytsjerksteradiel en maakt plaats voor Thorwald van der Tooren. Bergsma gaat aan het werk als advocaat-stagiaire gezondheidszorg bij Dirkzwager Advocaten & Notarissen in Nijmegen. Deze nieuwe functie valt niet te combineren met het raadslidmaatschap en om die reden heeft Bergsma besloten haar ontslag in te dienen bij burgemeester Mansveld. Op 20 april a.s. neemt de gemeenteraad afscheid van haar. Lees verder

 • Terugblik op de raad 26 januari - minderheidsgeluid VVD

  29 januari − De vergadering begon met veel actuele vragen, waaronder enkele van de VVD over infrastructuur en over de voortgang waterrecreatie Burgummer Mar. Deze werden snel en naar tevredenheid beantwoord. Een emotioneel punt bleek te zijn de evaluatie Symen Halbeswei. Veel partijen in de raad zien graag een betere, structurele oplossing. Daar zou echter een bedrag tot maximaal een miljoen euro voor vrijgemaakt moeten worden. Bovendien zou zo'n uitgave goed onderbouwd moeten worden: waarom die plek wel en andere plekken in de gemeente bijvoorbeeld niet. De meeste partijen voelen toch niet voor een grote investering en een onderzoek. De conclusie is dat het college tegen de zomer met een - bescheiden - nadere uitwerking van de mogelijkheden komt. Lees verder

 • Jeroen Gebben (VVD) voorgedragen als nieuwe burgemeester

  21 december − Tytsjerksteradiel kiest een nieuwe burgemeester. Op 20 december heeft de gemeenteraad Jeroen Gebben (VVD) voorgedragen aan de Commissaris van de Koning. Lees verder in het persbericht van de gemeente. Lees verder

 • Terugblik op de raad 15 december: appels en peren

  19 december − Na wat hilariteit rondom een technische storing met de microfoons en camera’s werd de vergadering al snel serieus. Als VVD hebben we het afgelopen jaar veelvuldig gevraagd naar duidelijkheid over hoe de gemeente omgaat met de kinderopvang. De nu uiteindelijk schriftelijke reactie van het college vinden we ondermaats. Zie als bijlage ook onze uitgeschreven reactie hierop. Het roept meer vragen op dan dat het beantwoordt, en maakt duidelijk dat het nog altijd een dubieuze constructie is waarbij één partij bevoordeeld wordt. Daar waar alle ondernemers een gelijke kans horen te hebben, geniet Kinderwoud een duidelijk voordeel omdat zij naast kinderopvang ook peuterspeelzaalwerk van de gemeente mogen doen. Zoals de wethouder suggereert: dat is een appel, ondernemers met alleen kinderopvang zijn peren. Die kan je niet met elkaar vergelijken. Dat snappen we, we snappen alleen niet dat als peren appels willen worden, ze daar voorlopig nog niet de gelegenheid toe krijgen. Pas in de loop van 2017 zal met Kinderwoud gesproken worden over het mogelijk afbouwen van hun voordeel… Dan maar afwachten of die gesprekken ook echt leiden tot verandering. Jammer dat andere fracties in de raad vooral ruimte blijven geven aan het subsidiëren van commerciële activiteiten. Zie ook het artikel hierover in de Actief (http://www.actiefonline.nl/politiek/tytsjerksteradiel/kinderopvang-leidt-tot-verwijten-in-raad-tytsjerksteradiel). Wordt vervolgd. Lees verder

 • Terugblik op de raad 17 november: monumentaal gesprek

  19 november − De vergadering van 17 november was druk bezocht. Ruim 20 inwoners hebben zorgen over het nieuwe bestemmingsplan voor Burgum dat in februari zal worden vastgesteld. De bedoeling is dat in dat bestemmingsplan regels komen over monumenten in onze gemeente. Die regels schrijven voor wat bewoners van monumenten wel en vooral ook niet mogen. De moeite die bewoners hiermee hebben is dat hierover geen overleg heeft plaatsgevonden, dat de regels betuttelend zijn juist in een tijd van terugtredende overheid en dat er geen enkele vorm van subsidie of hulp tegenover staat. Veel bewoners hebben hun huis uit zichzelf al goed onderhouden. Als dat voortaan alleen met vergunning mag, worden bewoners geconfronteerd met kosten, moeite en frustratie die uiteindelijk averechts kunnen gaan werken. Lees verder

 • Terugblik op raadsvergadering 3 november: krappe begroting

  07 november − Op 3 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2017 besproken en vastgesteld. De vergadering begon goed met felicitaties en bloemen voor ons raadslid Lidewij Bergsma vanwege het ontvangen van haar bul voor haar studie Rechtsgeleerdheid in Leiden. Op hoofdlijnen zit de begroting goed in elkaar, met een gezond financieel perspectief. Echter, niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat de gemeente meer geld van de regering krijgt. En dan nog hebben we maar een mager plusje van € 11.000,- aan het eind van het jaar. Verder blijkt bij nader bestuderen dat het college keuzes gemaakt heeft die we als VVD niet willen maken. Keuzes ook die de werkelijke financiële situatie vertroebelen. Lees verder