• Cursus politiek actief Gemeente T'diel: unieke kans

  20 oktober − Op 13 december 2016 start in het gemeentehuis in Burgum de cursus Politiek Actief. Iedere inwoner van Tytsjerksteradiel met interesse in de lokale politiek is van harte welkom om mee te doen. Politiek Actief is een oriënterende cursus die vragen beantwoordt als ‘Hoe werkt de gemeente? Wat zijn de taken van de gemeenteraad? Hoe kun je als burger de besluitvorming beïnvloeden? Is het werk van een gemeenteraadslid iets voor mij?’ Lees verder

 • Terugblik op raadsvergadering 13 oktober: Waakzaam blijven

  19 oktober − De raadsvergadering van 13 oktober leek vooraf kort maar werd door vele actuele ontwikkelingen toch lang. Voor de VVD begon het met vragen over een verzakt voetpad in onze gemeente. In plaats van het voorkomen en in ieder geval zo snel mogelijk herstellen hiervan, is er nu een "pas op, gevaar" bord bij geplaatst. Volgens het college was dat nodig vanwege klachten en mogelijke aansprakelijkheidsstelling. Wat de VVD betreft is hier het afgelopen jaar geld verkeerd uitgegeven: liever goede wegen en paden dan een kunstgrasveld. Lees verder

 • PERSBERICHT - Ongelijke behandeling kinderopvangorganisaties Tytsjerksteradiel.

  13 oktober − Ongelijke behandeling kinderopvangorganisaties Tytsjerksteradiel. In de afgelopen jaren heeft de Gemeente Tytsjerksteradiel vele kleine lokale ondernemers in de kinderopvang niet op dezelfde wijze behandeld als de grootste kinderopvangorganisatie, Kinderwoud Kinderopvang b.v uit Heerenveen. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft sinds 1990 contacten met deze organisatie. In de loop der tijd is er een flinke scheefgroei ontstaan. Dat is de mening van een betrokken ouder, de heer Sjaak Hoekstra uit Burgum. Lees verder

 • Terugblik op raadsvergadering 15 september: Aandacht voor recreatie Burgumermar

  23 september − De raadsvergadering van 15 september kan met recht 'verhit' genoemd worden. Letterlijk dan, want het was erg warm die dag. Het was de eerste vergadering van mw. Mansveld als tijdelijke burgemeester. Het leek wel of ze er al die tijd al had gezeten, zo soepel vulde ze haar rol in. Aan het begin van de vergadering hebben we vanuit de VVD aandacht gevraagd voor de watersport op met name het Burgumermar. Voor het toerisme en de levendigheid zou het goed zijn als daar meer wordt toegestaan dan nu, ook in snelheid van varen. Het college heeft beloofd daar gesprekken over aan te gaan, maar wees ook op twee andere belangrijke partijen. De provincie bepaalt uiteindelijk wat wel en niet mag, en het benodigde draagvlak rondom de Burgumermar zal in belangrijke mate door de recreatiesector zelf georganiseerd moeten worden. Terechte aanvullingen. We zijn benieuwd. Lees verder

 • Terugblik op raadsvergadering 16 juni 2016: Situatie Caparis vertoont trekken van bananenrepubliek

  08 juli − De raadsvergadering van 16 juni leek vooraf rustig, maar bleek mooie discussie op te leveren. Het begon met de vraag van zowel VVD als CDA of het zandpad bij Nijdjip in Suwâld verhard kan worden. Wij hadden ons huiswerk gedaan: dat kan snel en eenvoudig, voor niet meer dan € 3.500 en helpt zowel de landbouw als schoolgaande kinderen enorm. Echter ... volgens het college zullen we moeten wachten tot het waterschap kennelijk vervuild asfalt heeft verwijderd, moet eerst een solide plan worden gemaakt en moet geld worden geregeld. De boodschap in de vergadering was: helaas Suwâld, nog een paar jaar geduld. Gelukkig bleek de bewering over het waterschap een week later toch niet waar en is het pad inmiddels aangepakt. Daar zijn we als VVD fractie heel blij mee. Lees verder

 • Column: De gemeenteraad en een zandpad in Suwâld

  06 juli − Als VVD-raadslid houd je je niet alleen bezig met 'beleid', 'begrotingen' en 'belastingen', maar soms ook met een praktisch verzoek uit de gemeente. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 juni 2016 stelde mijn collega-raadslid Nynke Koopmans van de VVD vragen aan de wethouder over de wens van het dorp Suwâld om een zandpad tussen het dorp en het buitengebied te verharden. Dit is goed voor de verkeersveiligheid (landbouwverkeer rijdt dan niet meer door het dorp), goed voor de inwoners (geen last meer van ronkende tractoren door het dorp), goed voor de boeren (scheelt een stuk omrijden en hoeven niet meer door het dorp te rijden) en goed voor de gemeente (de net opgeknapte weg door Suwâld gaat langer mee). Nu zal de pragmatisch ingestelde lezer denken: wat is het probleem en wat heeft de gemeenteraad daar mee te maken? Lees verder

 • Inwoners Burgum niet gehoord over noodopvang AZC

  03 november − De VVD-fractie vindt het zeer kwalijk dat de inwoners van Tytsjerksteradiel geen kans hebben gehad zich uit te spreken over de noodopvang van vluchtelingen bij het AZC in Burgum. Wethouder Fokkema (CDA) heeft afgelopen donderdag alleen een kort van tevoren aangekondigde “infomarkt” in het gemeentehuis georganiseerd. Het besluit tot uitbreiding van het AZC voor de noodopvang op de plek van een voetbalveld was toen al genomen, en er was daardoor geen ruimte voor inspraak van de burgers. Lees verder

 • VVD Burgum wil openbaar debat over asielopvang

  15 oktober − VVD Burgum wil openbaar debat over asielopvang Artikel in Leeuwarder Courant van donderdag 15 oktober 2015 Lees verder

 • Lidewij Bergsma stelt zich voor als raadslid

  20 november − Op het weblog van de gemeenteraad van de Gemeente Tytsjerksteradiel heeft Lidewij Bergsma zich voorgesteld. Lees het artikel hier. Lees verder

 • Nieuwsbrief Helma Lodders, VVD Landbouwwoordvoerder Tweede Kamer

  15 mei − U kunt hier de Nieuwsbrief van mei 2014 van VVD landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer, Helma Lodders, lezen. Lees verder

 • VVD Tytsjerksteradiel zet vol in op spoortunnel Hurdegaryp

  12 mei − Dorpsbelangen Hurdegaryp pleit voor een tunnel voor alle verkeer onder het spoor en onder de binnenkort aan te leggen Centrale As door. Om het project onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek, hebben ze samen met de gemeente én de VVD Tytsjerksteradiel ter plaatse uitleg gegeven over de plannen aan de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Betty de Boer. Lees verder

 • Alle kiezers bedankt!

  20 maart − Dank aan alle kiezers van VVD Tytsjerksteradiel. We hebben onze drie zetels ruim behouden, een fantastisch resultaat tegen de landelijke trend in. Lolkje Efdé-Kleefstra, Nynke Koopmans-van der Veen en Lidewij Bergsma gaan nu vol voor u aan de slag! Lees verder

 • OZB verlagen kan in Tytsjerksteradiel

  19 maart − De VVD wil een solide financieel beleid in Tytsjerksteradiel en de lasten voor inwoners en bedrijven verlagen, zoals bijvoorbeeld de OZB belasting voor huiseigenaren. De ruimte hiervoor is goed te vinden in de begroting. Bijvoorbeeld door 1 miljoen te bezuinigen op de ambtelijke kosten. Dit kan worden bereikt door een reorganisatie, waardoor een plattere organisatie kan ontstaan met minder leidinggevenden. En door een efficiënte samenwerking met Achtkarspelen. Lees verder

 • Gytsjerk verdient nieuw winkelcentrum

  19 maart − Gytsjerk wacht al jaren op aanpak en verbetering van het centrum. Een deel van de grond die hiervoor nodig is, was in handen van WoonFriesland. De gemeente heeft dit teruggekocht, nu WoonFriesland is afgehaakt als projectontwikkelaar. De VVD heeft in de vorige raadsperiode al kenbaar gemaakt, dat zij het niet verstandig vindt dat de gemeente zich alleen uitleverde aan deze woningbouwcorporatie voor de realisatie van dit project, maar ook eens te kijken naar particuliere projectontwikkelaars. Lees verder

 • VVD: Geen hogere OZB bij dalende huizenprijzen

  10 maart − De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de OZB in 2014 met maar liefst 6,38% laten stijgen, terwijl de waarde van woningen met 5,4% is gedaald. De OZB is in vier jaar 24% gestegen. De VVD wil de komende periode een financieel solide beleid en niet weer zo'n forse stijging. Een grote meerderheid vindt volgens recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis de OZB-lasten ook te hoog. Lees verder

 • Uitbreiding AZC kan veel hoger zijn dan naar 600, VVD is tegen

  05 maart − UITBREIDING AZC KAN VEEL HOGER ZIJN DAN NAAR 600 VOLGENS CDA WETHOUDER Uit de stemwijzer van Tytsjerksteradiel blijkt, dat maar liefst 44% tegen het opvangen van de uitgeprocedeerde asielzoekers door de gemeente is. Met ruim 900 deelnemers is dit een representatief onderzoek. Het lijkt er dus op dat zeker meer dan de door wethouder Fokkema (CDA) genoemde 6% van de Burgumers problemen heeft met de uitbreiding van het AZC. Dit in tegenstelling tot het door de wethouder geciteerde onderzoek in de laatste raadsvergadering. Fokkema gaf daarnaast verrassend aan dat de uitbreiding naar 600 asielzoekers een ondergrens is van het COA en zei over de bovengrens: “Die kan hoog zijn”. De VVD vraagt zich af hoeveel asielzoekers er dan op termijn naar Burgum komen: 1000 of zelfs meer? Lees verder

 • Werkbezoek VVD aan melkveebedrijf Koopmans

  04 maart − Raadslid Nynke Koopmans-Van der Veen heeft donderdag 27 februari o.a. Tweede Kamerlid van de VVD Helma Lodders ontvangen op haar melkveebedrijf in Tytsjerk. Het werkbezoek ging over het verminderen van de lasten en regels voor ondernemers, zodat het MKB banen kan creëren. Bijvoorbeeld is er gesproken over het lichtbeleid voor open stallen, waar VVD Tytsjerksteradiel tegen heeft gestemd omdat de negatieve effecten onduidelijk zijn en de extra regelgeving veel kosten met zich meebrengt. Lees verder

 • Werkbezoek Tweede Kamerlid Helma Lodders VVD Landbouw aan Tytsjerksteradiel

  26 februari − Tweede Kamerlid van de VVD Helma Lodders brengt donderdag 27 februari rond 17:00 uur een bezoek aan het melkveebedrijf van raadslid en kandidaat Nynke Koopmans-Van der Veen uit Tytsjerk. Dit in het kader van het jaar van het gezinsbedrijf en natuurlijk zal het ook gaan over oplossingen voor knellende en verstikkende regelgeving voor de agrarische sector. Lees verder

 • VVD tegen uitbreiding AZC Burgum

  18 februari − De gemeente Tytsjerksteradiel wil uitbreiden van 450 naar 600 asielzoekers en het centrum nog minstens 15 jaar open houden. Oppositiepartij VVD is tegen uitbreiding van het asielzoekerscentrum in Burgum en verlenging van de openstelling. “Burgum heeft nu een relatief groot azc en doet daarmee meer dan haar deel voor het opvangen van vluchtelingen. Uitbreiding naar 600 asielzoekers is een te grote belasting op de omvang van Burgum. Als het aan de VVD Tytsjerksteradiel ligt komt de uitbreiding er dus niet, wij zullen ons er stevig tegen verzetten. In 2000 is het azc bovendien als een tijdelijk opvangcentrum van vijf jaar, met maximaal een verlenging van 5 jaar, gepresenteerd aan het publiek. We zijn inmiddels 14 jaar verder en nu wil de gemeente met de nieuwbouw het azc voor nog eens minstens 15 jaar open houden en qua oppervlakte vergroten. De VVD vindt dat geen consistent beleid en vraagt zich af wat de vergroting van het oppervlak betekent voor de omwonenden en de naastliggende voetbalvelden.”, aldus fractievoorzitter Lolkje Efdé-Kleefstra van VVD Tytsjerksteradiel. Lees verder

 • Wettelijk minimum is gemeentelijk maximum (Veldpost 1 februari 2014)

  05 februari − Op 1 februari 2014 is het onderstaande interview in Veldpost verschenen waar ons raadslid Nynke Koopmans-Van der Veen vertelt over haar visie op een dynamische agrarische sector in Tytsjerksteradiel. Lees verder